Dosetissa monta pilleriä?

Ikä saattaa tuoda mukanaan useampia sairauksia, joiden hoidossa käytetään lääkitystä. Voi olla, että päivittäinkin joutuu ottamaan useita eri lääkkeitä. Lääkkeet määrätään helpottamaan ja hoitamaan sairauksia, mutta eri lääkkeillä voi olla myös yhteisvaikutuksia, jotka eivät ole toivottuja.

Toisaalta ikääntyminen muuttaa fysiologiaamme esimerkiksi siten, että mahalaukun tyhjeneminen hidastuu, kehon rasvapitoisuus nousee, verenkierto heikkenee ja maksan ja munuaisten kyky käsitellä lääkeaineita hidastuu. Tämä kaikki voi johtaa siihen, että lääkkeiden imeytyminen ja jakautuminen elimistössä voi muuttua ja siten vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen.

Lääkärisi on hyvä tietää kaikki käyttämäsi lääkkeet, jotta hän voi varmistaa, että ne ovat sinulle sopivia ja että niiden annostelu on paras mahdollinen. Voi tehdä itsellesi listan käyttämistäsi lääkkeistä (myös käsikauppalääkkeet ja luontaistuotteet) ja ottaa sen mukaasi vastaanottokäynnille. Omaa vointiaan kannattaa tarkkailla muutoinkin; verenpainetta voi mitata kotona ja painon kehitystä kannattaa seurata. Lisäksi on hyvä kirjata ylös mahdollisia oireita tai muutoksia voinnissa, joita epäilee lääkkeiden haittavaikutuksiksi. Iäkkäillä tyypillisimpiä lääkkeiden aiheuttamia haittoja ovat esimerkiksi huimaus, lihasheikkous, ummetus ja tokkuraisuus.

Useitakin lääkkeitä voi käyttää turvallisesti yhtä aikaa. On kuitenkin hyvä arvioittaa oma lääkelista lääkärillä silloin tällöin ja kysyä neuvoa heti, jos lääkityksessä on jotain mieltä askarruttavaa.

Otathan yhteyttä, jos haluat tarkistaa oman lääkityksesi.